Mewgofnodi

×

 

Sabbatical Courses
Welsh For Adults
Cymraeg i Oedolion
Foundation Phase

Recriwtio 2018

Cwrs Sabothol Cwrs Sabothol i Gynorthwywyr Dosbarth y Sector Cyfrwng Saesneg (Mynediad)

Hoffech chi wella eich sgiliau yn y Gymraeg a’ch gallu i gefnogi dysgu’r Gymraeg fel ail iaith? Mae’r ganolfan yn recriwtio ar gyfer cyrsiau ar lefel Mynediad yn Abertawe, yng Nghaerfyrddin ac yn y Drenewydd. Mae’r cwrs dwys 5 wythnos yn rhad ac am ddim – telir costau cyflenwi a chostau teithio llawn. Cysylltwch â ni am ragor o fanylion.

 • Lleoliad: Llanfair ym Muallt
 • Dyddiad: Mai 14 – Mehefin 22 2018
 • Hyd y cwrs: 5 wythnos
 • Cost: Am ddim- telir costau cyflenwi a chostau teithio gan Lywodraeth Cymru
 • DYDDIAD CAU DERBYN CEISIADAU: Mawrth 5 2018
 • Lleoliad: Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant: Campws Townhill
 • Dyddiad: Ionawr 15 – Chwefror 16 2018
 • Hyd y cwrs: 5 wythnos
 • Cost: Am ddim- telir costau cyflenwi a chostau teithio gan Lywodraeth Cymru
 • DYDDIAD CAU DERBYN CEISIADAU: Hydref 27 2017
 • Lleoliad: Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant: Campws Caerfyrddin
 • Dyddiad: Chwefror 26 – Mawrth 29 2018
 • Hyd y cwrs: 5 wythnos
 • Cost: Am ddim- telir costau cyflenwi a chostau teithio gan Lywodraeth Cymru
 • DYDDIAD CAU DERBYN CEISIADAU: Rhagfyr 22 2017

Cwrs Sabothol Cwrs Sabothol i Athrawon Cynradd Ail Iaith (Sylfaen)

Hoffech chi wella eich sgiliau yn y Gymraeg a’ch gallu i ddysgu’r Gymraeg fel ail iaith? Mae’r ganolfan yn recriwtio ar gyfer cyrsiau ar lefel Sylfaen yn Abertawe ac yng Nghaerfyrddin. Mae’r cwrs dwys 11 wythnos yn rhad ac am ddim – telir costau cyflenwi a chostau teithio llawn. Cysylltwch â ni am ragor o fanylion.

 • Lleoliad: Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant: Campws Townhill
 • Dyddiad: Ebrill 16 – Gorffennaf 6 2018
 • Hyd y cwrs: 11 wythnos
 • Cost: Am ddim – telir costau cyflenwi a chostau teithio gan Lywodraeth Cymru
 • DYDDIAD CAU DERBYN CEISIADAU: Ionawr 26 2018
 • Lleoliad: Ysgol Dafydd Llwyd, Y Drenewydd
 • Dyddiad: Ionawr 8 - Ebrill 13 2018
 • Hyd y cwrs: 11 wythnos
 • Cost: Am ddim- telir costau cyflenwi a chostau teithio gan Lywodraeth Cymru
 • DYDDIAD CAU DERBYN CEISIADAU: Wedi Cychwyn

Cwrs Sabothol Cyrsiau i Athrawon, Darlithwyr a Chynorthwywyr y Sector Cyfrwng Cymraeg a Dwyieithog (Uwch)

Hoffech chi wella eich sgiliau Cymraeg a’ch gallu i gymhwyso a chefnogi gofynion y Fframwaith Llythrennedd yn y dosbarth? Ydych chi’n dysgu’r Gymraeg fel Ail Iaith ac yn dymuno gwella eich sgiliau? Mae’r ganolfan yn recriwtio ar gyfer cyrsiau lefel Uwch yng Nghaerfyrddin ac yn Abertawe. Mae’r cyrsiau i gyd yn rhad ac am ddim – telir costau cyflenwi a chostau teithio llawn. Cysylltwch â ni am ragor o fanylion.

Cynorthwywyr Dosbarth y Sector Cynradd - Cwrs rhan amser (2 ddiwrnod yr wythnos) am 10 wythnos.

 • Lleoliad: Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant: Campws Caerfyrddin
 • Dyddiad: Ebrill 17 – Mehefin 28 2018
 • Hyd y cwrs: 2 ddiwrnod yr wythnos am 10 wythnos
 • Cost: Am ddim- telir costau cyflenwi a chostau teithio gan Lywodraeth Cymru
 • DYDDIAD CAU DERBYN CEISIADAU: Ionawr 26 2018

Athrawon a Darlithwyr – Cwrs sy’n cyfuno 3 wythnos o ddysgu llawn amser yn y Brifysgol ag ymweliadau cefnogi a gweithgareddau dysgu o bell am y tymor sy’n dilyn.

 • Lleoliad: Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant: Campws Townhill
 • Dyddiad: Chwefror 26 - Mawrth 16 2018
 • Hyd y cwrs: 3 wythnos yn y Brifysgol wedyn dysgu o bell yn yr ysgol/coleg
 • Cost: Am ddim- telir costau cyflenwi a chostau teithio gan Lywodraeth Cymru
 • DYDDIAD CAU DERBYN CEISIADAU: Rhagfyr 8 2017

Athrawon a Darlithwyr – Cwrs sy’n cyfuno 3 wythnos o ddysgu llawn amser yn y Brifysgol ag ymweliadau cefnogi a gweithgareddau dysgu o bell am y tymor sy’n dilyn.

 • Lleoliad: Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant: Campws Caerfyrddin
 • Dyddiad: Mehefin 4 - Mehefin 22 2018
 • Hyd y cwrs: 3 wythnos yn y Brifysgol wedyn dysgu o bell yn yr ysgol/coleg
 • Cost: Am ddim- telir costau cyflenwi a chostau teithio gan Lywodraeth Cymru
 • DYDDIAD CAU DERBYN CEISIADAU: Mawrth 16 2018

Pa gwrs sabothol fyddai'n addas i mi?

Lefel Mynediad

Mae'r cwrs hwn wedi ei anelu at gynorthwywyr dosbarth a chanddynt ychydig iawn o wybodaeth o'r iaith Gymraeg.

Lefel Sylfaen

Mae'r cwrs hwn wedi'i anelu at ddechreuwyr a chanddynt rywfaint o wybodaeth o'r iaith Gymraeg ond sy'n dymuno dysgu patrymau defnyddiol a pherthnasol ar gyfer yr ystafell ddosbarth.

Lefel Uwch

Mae'r cwrs hwn wedi'i anelu at siaradwyr Cymraeg rhugl, naill ai siaradwyr iaith gyntaf neu ddysgwyr rhugl sy'n dymuno cynyddu eu hyder wrth ddefnyddio'r Gymraeg mewn cyd-destun proffesiynol.

Nod y Cynllun Sabothol yw cynyddu'r nifer o ymarferwyr sy'n gallu addysgu trwy gyfrwng y Gymraeg neu'n ddwyieithog. Mae'r cyrsiau yn cael eu cynnig mewn sawl canolfan yng Nghymru ar lefel Mynediad, Sylfaen ac Uwch. Mae modd dilyn cwrs sabothol ar bob un o'r lefelau hyn ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Cyrsiau ac Adnoddau

Mae nifer o wahanol fathau o gyrsiau ar gael mewn sawl lleoliad. Gallwch ddilyn cyrsiau lefel Mynediad, Sylfaen ac Uwch yn ein lleoliadau yn Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion, Powys, Abertawe a Chastell Nedd Port Talbot.

Arweiniad i Diwtoriaid

Digwyddiad Nesaf

Lleoliad: …

Arfer Da

Gwersi enghreifftiol a syniadau pellach am adnoddau i'w defnyddio yn y dosbarth.

Partneriaid Allweddol