Mewgofnodi

×

Cwrs Sabothol Lefel Mynediad

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant fu'n gyfrifol am y gwaith o awduro a threialu'r cwrs hwn yn 2012 ac erbyn hyn mae'n gyfrifol am y ddarpariaeth ar draws canolbarth a de orllewin Cymru. Mae hyn yn cynnwys cyrsiau yn Brecon, Caerfyrddin ac Abertawe. Mae'r cwrs wedi'i ysgrifennu ar gyfer Cynorthwywyr Dosbarth Ail Iaith yn y Cyfnod Sylfaen. Bwriad y cwrs yw creu cynorthwywyr fydd yn deall yr iaith ac yn hydreus i siarad â dysgwyr ifanc, gan ddatblygu eu hyder i ddefnyddio'r Gymraeg yn yr ysgol mewn ystod eang o gyd-destunau. Cwrs dwys ydyw sy'n cael ei ddysgu yn y brifysgol am gyfnod o 5 wythnos.

Mae'r cwrs hwn wedi ei anelu at ddechreuwyr a chanddynt ychydig iawn o wybodaeth o'r iaith Gymraeg.

I have learned a lot of Welsh in the last few weeks and am really happy with my progress. I can go back to school with more confidence to use Welsh.

Cyrsiau Sabothol Lefel Mynediad Y Drindod Dewi Sant 2015-2016

Mynediad 2016/17

I bwy

Cynorthwywyr dosbarth (ysgolion cyfrwng Saesneg a dwyieithog)

Pryd

09/01/17 - 10/02/17

Hyd y cwrs

5 wythnos

Dalgylch

Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro

Ble

Caerfyrddin: Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

I bwy

Cynorthwywyr dosbarth (ysgolion cyfrwng Saesneg a dwyieithog)

Pryd

06/03/17 - 07/04/17

Hyd y cwrs

5 wythnos

Dalgylch

Abertawe a Chastell Nedd Port Talbot

Ble

Abertawe: Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant - Campws Townhill

I bwy

Cynorthwywyr dosbarth (ysgolion cyfrwng Saesneg a dwyieithog)

Pryd

24/04/17 - 26/05/17

Hyd y cwrs

5 wythnos

Dalgylch

Ceredigion a Phowys

Ble

Aberhonddu

The course content was excellent … and well balanced. I feel that the course has helped me enourmously to reach my goals. I feel that I have learned so much during the course – I can't wait to get back to school.