Mewgofnodi

×

Cwrs Sabothol Lefel Mynediad

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant fu'n gyfrifol am y gwaith o awduro a threialu'r cwrs hwn yn 2012 ac erbyn hyn mae'n gyfrifol am y ddarpariaeth ar draws canolbarth a de orllewin Cymru. Mae hyn yn cynnwys cyrsiau yn Brecon, Caerfyrddin ac Abertawe. Mae'r cwrs wedi'i ysgrifennu ar gyfer Cynorthwywyr Dosbarth Ail Iaith yn y Cyfnod Sylfaen. Bwriad y cwrs yw creu cynorthwywyr fydd yn deall yr iaith ac yn hydreus i siarad â dysgwyr ifanc, gan ddatblygu eu hyder i ddefnyddio'r Gymraeg yn yr ysgol mewn ystod eang o gyd-destunau. Cwrs dwys ydyw sy'n cael ei ddysgu yn y brifysgol am gyfnod o 5 wythnos.

Mae'r cwrs hwn wedi ei anelu at ddechreuwyr a chanddynt ychydig iawn o wybodaeth o'r iaith Gymraeg.

I have learned a lot of Welsh in the last few weeks and am really happy with my progress. I can go back to school with more confidence to use Welsh.

Cyrsiau Sabothol Lefel Mynediad Y Drindod Dewi Sant 2017/18

Mynediad 2017/18

I bwy

Cwrs Sabothol i Gynorthwywyr Dosbarth y Sector Cyfrwng Saesneg (Mynediad)

Pryd

Mai 14 – Mehefin 22 2018

Hyd y cwrs

5 wythnos

Ble

Llanfair ym Muallt

I bwy

Cwrs Sabothol i Gynorthwywyr Dosbarth y Sector Cyfrwng Saesneg (Mynediad)

Pryd

Ionawr 15 – Chwefror 16 2018

Hyd y cwrs

5 wythnos

Ble

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant: Campws Townhill

I bwy

Cwrs Sabothol i Gynorthwywyr Dosbarth y Sector Cyfrwng Saesneg (Mynediad)

Pryd

Chwefror 26 – Mawrth 29 2018

Hyd y cwrs

5 wythnos

Ble

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant: Campws Caerfyrddin

The course content was excellent … and well balanced. I feel that the course has helped me enourmously to reach my goals. I feel that I have learned so much during the course – I can't wait to get back to school.