Mewgofnodi

×

Ôl-ofalaeth

Rydym yn ceisio sicrhau pob cefnogaeth bosibl i athrawon a chynorthwywyr dosbarth ar ddiwedd y cyrsiau. Mae Pecyn Dilyniant wedi'i greu sy'n cynnig cefnogaeth i ymarferwyr fel rhan o'r broses o ddychwelyd i'w sefydliad/ysgol. Yn ogystal, mae llawlyfr adolygu ar gael i ymarferwyr sydd wedi mynychu'r cyrsiau lefel Sylfaen er mwyn eu cynorthwyo i barhau i ymarfer eu sgiliau wrth ddychwelyd i'r ysgol.