Mewgofnodi

×

Cwrs Sabothol Lefel Sylfaen

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant fu'n gyfrifol am y gwaith o awduro a threialu'r cwrs hwn rhwng 2010 a 2012 ac erbyn hyn mae'n gyfrifol am y ddarpariaeth ar draws canolbarth a de orllewin Cymru. Mae hyn yn cynnwys cyrsiau yn Llanidloes, Caerfyrddin ac Abertawe. Mae'r cwrs wedi'i ysgrifennu ar gyfer Athrawon Cynradd Cymraeg Ail Iaith. Bwriad y cwrs yw creu athrawon sy'n siarad a deall yr iaith a datblygu hyder yr athrawon i ddefnyddio'r Gymraeg yn yr ysgol mewn ystod eang o gyd-destunau. Mae'n gwrs dwys sy'n cael ei ddysgu yn y brifysgol am 11 wythnos gyda chyfleoedd arsylwi arfer da mewn amrywiaeth o ysgolion.

Mae'r cwrs hwn wedi'i anelu at ddechreuwyr a chanddynt rywfaint o wybodaeth o'r iaith Gymraeg ond sy'n dymuno dysgu patrymau defnyddiol a pherthnasol ar gyfer yr ystafell ddosbarth.

Roedd y profiad yn dda iawn, a dwi'n edrych ymlaen at ddysgu mwy o Gymraeg nôl yn fy ysgol.

Cyrsiau Sabothol Lefel Sylfaen Y Drindod Dewi Sant 2017/18

Sylfaen 2017/18

I bwy

Cwrs Sabothol i Athrawon Cynradd Ail Iaith (Sylfaen)

Pryd

Ebrill 16 – Gorffennaf 6 2018

Hyd y cwrs

11 wythnos

Ble

Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant: Campws Townhill

I bwy

Cwrs Sabothol i Athrawon Cynradd Ail Iaith (Sylfaen)

Pryd

Ionawr 8 - Ebrill 13 2018

Hyd y cwrs

11 wythnos

Ble

Ysgol Dafydd Llwyd, Y Drenewydd

My new-found enthusiasm for the Welsh language will have a positive impact on the children, colleagues and parents at school.