Mewgofnodi

×

Cwrs Sabothol Lefel Uwch

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn un o dair canolfan sy'n cynnig y cwrs hwn ynghyd â Phrifysgol Bangor a Phrifysgol Caerdydd. Nod y cwrs yw cynyddu hyder a sgiliau athrawon, darlithwyr neu hyfforddwyr wrth ddefnyddio'r Gymraeg ar lafar ac yn ysgrifenedig. Wedyn byddant yn gallu dysgu, darlithio neu hyfforddi'n hyderus trwy gyfrwng y Gymraeg neu'n ddwyieithog. Mae'n gwrs dwys sy'n cael ei ddysgu yn y brifysgol am 12 wythnos gyda chyfleoedd arsylwi arfer da mewn amrywiaeth o ysgolion.

Mae'r cwrs hwn wedi'i anelu at siaradwyr Cymraeg rhugl, naill ai siaradwyr iaith gyntaf neu ddysgwyr rhugl sy'n dymuno cynyddu eu hyder wrth ddefnyddio'r Gymraeg mewn cyd-destun proffesiynol.

Bydd ymarferwyr sy'n cwblhau'r cwrs hwn yn llwyddiannus yn derbyn credydau Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.

Am y tro cyntaf yn 2016 bydd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn cynnig cwrs newydd sbon ar lefel uwch i gynorthwywyr dosbarth yn y Cyfnod Sylfaen. Mae'r cwrs 20 diwrnod yn cael ei beilota ar hyn o bryd yng Ngheredigion a bydd yn rhedeg yn Abertawe neu Gaerfyrddin yn 2016. Wele rhagor o fanylion isod.

Pan ddaeth y cyfle i fynd ar y cwrs sabothol, ro'n i wrth fy modd i fynd nôl i'r coleg. Yn fy marn i roedd y cwrs yn ardderchog. Rwy'n teimlo'n lwcus o fod wedi cael tiwtoriaid ardderchog ar y cwrs. Roedd cymysgedd da o arddulliau addysgu ac roedd y tiwtoriaid i gyd mor frwdfrydig.

Cyrsiau Sabothol Lefel Uwch Y Drindod Dewi Sant 2015/16

Uwch 2016/17

I bwy

Athrawon cynradd ac uwchradd cyfrwng Cymraeg neu ddwyieithog, a darlithwyr AB

Pryd

union ddyddiadau i'w cadarnhau

Hyd y cwrs

12 wythnos

Dalgylch

Sir Gaerfyddin, Ceredigion, Powys, Sir Benfro, Abertawe a Chastell Nedd a Port Talbot

Ble

Abertawe

I bwy

Cynorthwywyr dosbarth y Cyfnod Sylfaen yn y sector cyfrwng Cymraeg neu ddwyieithog

Pryd

06/09/16 - 06/12/16

Hyd y cwrs

12 wythnos

Dalgylch

Abertawe a Chastell Nedd Port Talbot

Ble

Abertawe

I bwy

Cynorthwywyr dosbarth y Cyfnod Sylfaen yn y sector cyfrwng Cymraeg neu ddwyieithog

Pryd

24/04/17 - 21/07/17

Hyd y cwrs

12 wythnos

Dalgylch

Sir Gaerfyddin, Ceredigion, Powys, Sir Benfro, Abertawe a Chastell Nedd a Port Talbot

Ble

Caerfyrddin

Mae e wedi bod yn fraint i gael y cyfle yma i gael cyfnod allan o waith er mwyn gloywi fy Nghymraeg. Rydym ni wedi cael llawer o hwyl wrth ddysgu. Bydd e'n anodd dychwelyd i fyd gwaith!