Mewgofnodi

×

Cwrs Sabothol Lefel Uwch

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn un o dair canolfan sy'n cynnig y cwrs hwn ynghyd â Phrifysgol Bangor a Phrifysgol Caerdydd. Nod y cwrs yw cynyddu hyder a sgiliau athrawon, darlithwyr neu hyfforddwyr wrth ddefnyddio'r Gymraeg ar lafar ac yn ysgrifenedig. Wedyn byddant yn gallu dysgu, darlithio neu hyfforddi'n hyderus trwy gyfrwng y Gymraeg neu'n ddwyieithog. Mae'n gwrs dwys sy'n cael ei ddysgu yn y brifysgol am 12 wythnos gyda chyfleoedd arsylwi arfer da mewn amrywiaeth o ysgolion.

Mae'r cwrs hwn wedi'i anelu at siaradwyr Cymraeg rhugl, naill ai siaradwyr iaith gyntaf neu ddysgwyr rhugl sy'n dymuno cynyddu eu hyder wrth ddefnyddio'r Gymraeg mewn cyd-destun proffesiynol.

Bydd ymarferwyr sy'n cwblhau'r cwrs hwn yn llwyddiannus yn derbyn credydau Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.

Am y tro cyntaf yn 2016 bydd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn cynnig cwrs newydd sbon ar lefel uwch i gynorthwywyr dosbarth yn y Cyfnod Sylfaen. Mae'r cwrs 20 diwrnod yn cael ei beilota ar hyn o bryd yng Ngheredigion a bydd yn rhedeg yn Abertawe neu Gaerfyrddin yn 2016. Wele rhagor o fanylion isod.

Pan ddaeth y cyfle i fynd ar y cwrs sabothol, ro'n i wrth fy modd i fynd nôl i'r coleg. Yn fy marn i roedd y cwrs yn ardderchog. Rwy'n teimlo'n lwcus o fod wedi cael tiwtoriaid ardderchog ar y cwrs. Roedd cymysgedd da o arddulliau addysgu ac roedd y tiwtoriaid i gyd mor frwdfrydig.

Cyrsiau Sabothol Lefel Uwch Y Drindod Dewi Sant 2017/18

Uwch 2017/18

I bwy

Cynorthwywyr Dosbarth y Sector Cynradd - Cwrs rhan amser (2 ddiwrnod yr wythnos) am 10 wythnos.

Pryd

Ebrill 17 – Mehefin 28 2018

Hyd y cwrs

2 ddiwrnod yr wythnos am 10 wythnos

Ble

Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant: Campws Caerfyrddin

I bwy

Athrawon a Darlithwyr – Cwrs sy’n cyfuno 3 wythnos o ddysgu llawn amser yn y Brifysgol ag ymweliadau cefnogi a gweithgareddau dysgu o bell am y tymor sy’n dilyn.

Pryd

Chwefror 26 - Mawrth 16 2018

Hyd y cwrs

3 wythnos yn y Brifysgol wedyn dysgu o bell yn yr ysgol/coleg

Ble

Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant: Campws Townhill

I bwy

Athrawon a Darlithwyr – Cwrs sy’n cyfuno 3 wythnos o ddysgu llawn amser yn y Brifysgol ag ymweliadau cefnogi a gweithgareddau dysgu o bell am y tymor sy’n dilyn.

Pryd

Mehefin 4 - Mehefin 22 2018

Hyd y cwrs

3 wythnos yn y Brifysgol wedyn dysgu o bell yn yr ysgol/coleg

Ble

Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant: Campws Caerfyrddin

Mae e wedi bod yn fraint i gael y cyfle yma i gael cyfnod allan o waith er mwyn gloywi fy Nghymraeg. Rydym ni wedi cael llawer o hwyl wrth ddysgu. Bydd e'n anodd dychwelyd i fyd gwaith!